Duchovní styl I

I. díl aneb základní duchovní pravdy v nejjednodušších formulacích.


Základy - Země

První věc, kterou je tady potřeba říct je to, že Země je živá, myslící bytost, přesněji řečeno kolektiv bytostí, které dohromady tvoří to, čemu my Země říkáme. Vezměme tohle rovnou jako fakt, a zapomeňme na nesmysly o mrtvé hmotě.

Za prvé žádná hmota nemůže být mrtvá, i kdyby nám to tak nakrásně připadalo, ve všem je život v té či oné formě.

Za druhé Vědomí, které neustále vytváří něco tak úžasného, jako je naše planeta, asi nebude srovnatelné s vědomím, kterým disponuje člověk, ani s kolektivním vědomím celého lidstva, i když, nepochybně, kolektivní vědomí jednotlivých národů i celého globálu se na stavu této planety podepisuje, vteřinu za vteřinou, za což jsme zodpovědní, a proto o tom píši.

Za třetí, jak už víme, Země je naše Matka. My jsme uvěřili, že naše Matka je mrtvá hmota, a zaprvé to podle toho s námi lidmi vypadá, a zadruhé to podle toho vypadá i s ní. Neříkám, že její poškození je nevratné. Je však značné, a vracení do původního stavu nemusí být úplně jednoduché.

Není třeba číst stará proroctví, abychom poznali, že je zle. Těžko říct, zda tato verze Země zmizí úplně, nebo zmizí jen civilizace, nebo zmizí jen části civilizace, to jsou věci, které do značné míry závisí na nás lidech. Mám záměr rozbít veškeré iluze, které by mohly vést k nečinnosti, liknavosti, která je pro historii této civilizace tak příznačná, protože by se mohlo stát, že se někdo probudí až při posunu zemských pólů, kdy Země začne rotovat podle jiné osy, dané novými póly, a v důsledku změny rotace a stávajícího zákona o setrvačnosti se většina toho, co známe jako zemský povrch, přerovná.

Tohle je očekávaný důsledek globálního oteplování, které způsobili lidé, a jen lidé tohle mohou (možná ještě) změnit. Není na to však mnoho času. Nemáme však jen vědecký podklad, máme i karmický zákon, který nám ukazuje, že zemětřesení, nestálosti počasí, povodně atd. se nedějí náhodně. V současnosti na lidstvo dopadá rána za ranou.

Co na to my, když už víme, co víme? *Otevřít oči, uvidět, přijmout, změnit..*

Vztah se Zemí

Počítám, že bude dost posměváčků, co je to za blbost, navazovat vztah s mrtvou hmotou.. Ale jak říká Werich, je to pravda, všichni blbí se mu smáli tenkrát.. Nesuďtež, abyste nebyli souzeni, to už radši klikněte jinam, protože to byli lidé, kdo ve svém vědomí a chování degradoval Zemi na mrtvou hmotu a zapříčinili její současné znetvoření. Ne že by tohle mohlo mít vliv na to, zda je Země živá či ne, ale má to vliv na to, jak vypadá naše kolektivní realita, vytvořená naším kolektivním vědomím.

Už je to tak. Každý člověk si tvoří svou vlastní realitu, každý dům má vlastní realitu, a podobně každá čtvrť, město, vesnice, stát, národnost, světadíl a civilizace. Vztahy se Zemí jsou následující: Země nás potřebuje a my potřebujeme ji, stejně jako my potřebujeme miliardy různých druhů mikrobů, a mikrobi potřebují nás. Přemnoží-li se některý druh mikrobů, vnímáme to jako nemoc, a likvidujeme je, jak se dá.

Co dělá Země, přemnoží-li se třeba zajíci? Země nemusí dělat nic, protože se tím pádem uživí větší počet dravců. Tam ta rovnováha funguje. A co udělá Země, když se přemnoží lidi, kteří kromě fyzické likvidace jejího bohatství rozbijí atom, základní stavební prvek vesmíru a zdeformují genetiku – to jest způsobí jí samotné popáleniny po atomových reakcích a nejen že sami se chovají jako zhoubný nádor na jejím těle, ale vytvářejí ještě parafráze sebe samých za pomoci genetického hazardu?

Co se asi s takovou civilizací bude dít?

Kdepak, vztah se Zemí je daleko nejdůležitějším vztahem všech bytostí s fyzickým tělem. Je to naše Matka i Živitelka. Filozofie je taková, že kdo nemá rád své fyzické tělo, a nehodlá se o něj starat, neumí za něj být vděčný, pak si možná žádné takové tělo nezaslouží. Je to stejné jako domov.

Vy víte, jak silná jsou slova, víte, co tohle všechno může znamenat. Zdá se vám jako dobrý nápad uznat svrchovanost Země, naší Matky a Živitelky?

Láska

Když předpokládáme, že Země je mrtvá hmota a podle toho se k ní chováme – totiž podle toho.. Nevím, kde jsme vzali tu zpupnost a zhoubnou pýchu, ve které si nevážíme ničeho živého ani „mrtvého“. Uvozovky dávám proto, že není nic, co by bylo opravdu mrtvé. Vše, co vnímáme, je nějakou formou života. Už proto, že my sami jsme formou života, a nemůžeme vnímat něco, co sami nejsme.

Když si nevážíme čehokoliv živého, to jest všeho, co vnímáme, znevažujeme sami sebe. Proto každý z nás doplácí na sebemenší projev neúcty ke Stvoření újmou na sobě samém. Přitom není tak těžké naučit se vidět zázrak stvoření v každém kamínku u cesty.

A jestliže je Země živá, kde je naše úcta? Připadá snad někomu drancování ložisek uhlí, ropy, nerostů, pálení pralesů, ničení lesů, vypouštění jedů do vody a do vzduchu a třeba genetický hazard, připadá to snad někomu jako projev úcty Zemi a Životu? Kdo to odskáče? Naše děti? A vy nemáte rádi svoje děti?

Láska je klíč. Ke všemu. Plejáďané říkají doslova: „Vše na Zemi můžete použít, pokud přitom Zemi projevujete lásku a úctu. Je možná obtížné představit si partu naftařských dělníků, jak se chystají vrtat do Země a předtím se vezmou za ruce a poprosí o vedení a povolení do Země proniknout. A přece kdyby tomu tak bylo, všechno by bylo mnohem harmoničtější. Smějete se, protože vám připadá pošetilé komunikovat s něčím, co neumí mluvit. Ale kdyby se průmysl, učitelé a vůbec všichni nejprve zastavili, a oddali se nejvyšší integritě a lásce ke všemu a poprosili, aby Země ani lidé nedošli žádné újmy, mělo by to fenomenální účinek. Tím by se uvedl do chodu plán na vyšší civilizaci.“

Iniciace

Zdá se, že sama Země se chystá zvýšit své vibrace natolik, aby postoupila do vyšší dimenze. Pak vše, co Země nese, může zůstat, jak je, a nebo převibrovat také. Je to dávno očekávaná událost, prorokovaná už před tisíci lety. Někdo viděl ve svém vidění Zemi, jak se rozdvojuje, a část lidí zůstává na jedné, a část lidí se zvířaty a zbytky přírody na druhé verzi Země. Jiný viděl zase Nanebevzetí, což může být tentýž, a může to být jiný způsob odchodu lidí, kteří tu už nemají co dělat, protože svůj úkol splnili. To je také způsob, kterým opustili tuto verzi planety některé civilizace, příkladně Mayové.

Máme tedy na vybranou více (ve skutečnosti z mnoha) alternativ budoucnosti, které jedou paralelně s námi v jednom jediném okamžiku, ve kterém se odehrávají všechny reality zaráz. Každou vteřinou, na každé křižovatce naší volby se rozhodujeme, kterou ze všech alternativ budeme nyní prožívat. Naším úkolem je pak vytvoření takového prostředí, ve kterém se většina lidí dokáže rozhodnout pro Světlo, Lásku, pro vyšší typ civilizace.

Prvotní Stvořitel v této době vysílá své vibrace do naší oblasti Stvoření, aby podpořil průnik Světla a Informace karanténou, kterou Zemi obklopily bytosti, živící se dosud naším strachem. Vibrace Stvořitele tedy podporují směřování Světla na Zemi. To by bylo ovšem zbytečné, kdyby tu nebyl nikdo schopen toto Světlo zachytit. Proto se sem vtělily bytosti, které si vzaly za svůj úkol ve svých tělech zachytit a ukotvit Světlo, dopadající na planetu. Jsou jich – nebo řekněme jsou nás miliony.

Světlo, ukotvené v lidech, ať už volně nebo v komunitách žijících, úzce spojených se Zemí a s vesmírem, může nakonec vyvolat obrovský průlom vědomí (božského vědění), kdy lidé budou schopni vytvořit – doslova zhmotnit Novou Zemi tak, jak bylo plánováno.

Živoucí knihovna

Podle informací získaných channelingem má Země nesmírnou cenu. Byla projektována jako Živoucí knihovna, což znamená, že je zde v živoucích formách uloženo to nejlepší a nejkrásnější z celého vesmíru. Snad každá civilizace celého vesmíru poskytla svou DNA, své sémě a nezřídka svůj fyzický tvar.

Vesmírná rodina Plazů jako Mistři genetiky uspořádali všechny prvky do jedinečného vyváženého organismu, kde byly všechny druhy fauny i flóry rovnoměrně zastoupeny, včetně člověka – živoucího klíče k tomu všemu. Vytvořili tak úžasné dílo, Živoucí knihovnu, kde mohl kdokoliv z celého vesmíru přistát a získat veškeré informace o tvoření živých organismů, tvorbě a prolínání realit, o tom, jak vnuknout jedinečné nazírání reality všemu obyvatelstvu – mimochodem, přemýšleli jste někdy někdo, proč mrkvi říkáme mrkev, proč všichni vnímáme její tvar stejně, jak vlastně rodiče přišli na to, že tohle je krtek a tamto papoušek, když by to stejně dobře mohlo být něco úplně jiného? Kdo způsobil naše vidění (vnímání) reality, když veškeré Stvoření se dá stejně dobře popsat jako jiskra Božího Záměru a nejvyšší inteligence?

Buď jak buď, naši Bohové Stvořitelé odvedli úžasnou práci a vytvořili dílo nesmírné ceny. Není divu, že se našly bytosti, které toto všechno chtěly vlastnit a kontrolovat, nejen kvůli soustředěným informacím, ale i kvůli množství nerostného bohatství, kterým Země oplývá.

Tyto bytosti vyvolaly válečný konflikt, ve kterém zvítězila civilizace Prince Satana. Je to cca 300 000 let, co se tak stalo. Původnímu člověku byla upravena DNA z dvanácti na dvě šroubovice, to jest na to, co je nutné k přežití a rozmnožování, ale co neumožňuje vůči jiným civilizacím absolutně žádný odpor. V této době přichází k naplnění plán na vrácení suverenity člověku a obnovu Země jako intergalaktického střediska výměny informací.

V tomto příběhu je vidět hloubka příčin lidského chování. Zrcadlo Bohů: jak by nás jinak napadlo experimentovat s genetikou, válčit o cokoliv, posílat do vesmíru sperma největších lidských učenců, drancovat Zemi, a dělat si na ni nárok – třeba prodávat z ní kousky lidem, aby z toho pak platili daně.

Záchrana

Plán na záchranu Země pro účely, pro které byla původně projektována, má tuto podobu: bytosti, které byly původními plánovateli, vytvářejí vedlejší reality existence Země, oddělené časovými zámky na přístupových koridorech, kteréžto reality se smísí s ostatními, až budou zámky zvednuty.

Mayové, Strážci Času, vypočítali dobu zvednutí zámků na rok 2012 podle našeho kalendáře. Když se zvednou zámky, všechny reality, které v současnosti Země zažívá, a které jsou od sebe odděleny jen časem ve stejném prostoru, se najednou promísí. No zkuste si představit kromě nás skřítky, elfy, alpy, a do toho třeba dinosaury či draky – rodinu Plazů, našich tvůrců. Nebo odkud myslíte, že máme kundalini, hadí sílu a odkazy na draky v každé mytologii? Že si to naši předci jen tak vycucali ze srsti? Snad ne!

Tohle všechno znamená, že pokud se dočkáme zvednutí zámků, budeme vystaveni mnoha realitám, a kdo nebude v té době bezpečně vědět, že svou realitu si tvoří každý sám a nebude si sám v tomto tvoření jistý, může mít trochu problémy s orientací, mimo jiné..

Příprava na toto období obnáší především dokonalé poznání svých vlastních pocitů a naprostou důvěru ve všechno, co cítíme. Pocity budou pravděpodobně hrát hlavní úlohu při rozlišování, kam kdo patříme. Tedy je naším úkolem a Záměrem naučit se zvládat více realit najednou, zvyknout si na to, abychom nezpanikařili a nepohřbili plán i s celou nadějí a vznešeností.

V té době by se podle plánu měli všichni, kdo chtějí žít v míru a klidu, vzepnout a přitáhnout alternativní realitu Světla a obnovené Živoucí knihovny na tuto Zemi. Cvičení Plejáďanů – nejlépe s pochopením jejich příběhů psaných nám na tělo, by nás na toto měla dobře připravit, na druhou stranu, každý má svou cestu, a každý nechť si odtud vezme, co mu libo. Kdyby nic, sci-fi je to pěkná, ne?

Ekologie

Ekologie samozřejmě má co dělat se stavem planety. Žádná práce by nebyla se zachraňováním planety, kdybychom s ní a se vším, co z ní vzešlo jednali s úctou a láskou. Země by se nebyla cítila zneužívána a znevažována, a asi těžko by docházelo k ničení ovzduší, znečišťování vody a pálení pralesů. Je to jako v přírodě, všechno, co bují nesprávným směrem, se nakonec zahubí samo. To doufám nebude náš případ.

Když je řeč o ekologii, máme tu dělený odpad. Dělený odpad ano, dokud se však lidé nenaučí házet do odpadních nádob jen to, co tam opravdu patří, bude se i dělený odpad pálit tak jako dosud. Navíc recyklace papíru a skla, velké ANO, ale recyklace plastů? Na výrobu jednoho plastového sáčku se spotřebuje tolik kyslíku, co vyprodukuje jeden dospělý strom. Kolik kyslíku se spotřebuje při recyklaci? Máte snad pocit, že nám tu kyslíku přebývá?

My ovšem zvyšujeme počet sáčků, a snižujeme počet stromů. A co asi tak budeme za pár let dýchat? Budeme hledat způsob, jak dostat ten kyslík z těch sáčků zpátky? Posmíváme se lidem, kteří chodí nakupovat se silonovou nebo dokonce síťovanou taškou. To je nám milejší igelitka a smrt udušením?

A ještě jiný příklad – firma Amway. I Spolana se všemi svými katastrofami je tu oblíbenější než tato firma, která produkuje ekologické čistící prostředky, kde čistící složkou je derivát jedlého kokosového oleje, biologicky dokonale rozložitelný – můžete si jím umýt podlahu, nádobí nebo vlasy a zbylou vodu použít třeba na zalití zahrádky či kompostu – na rozdíl od ostatních dostupných produktů, kde se jedná o derivát ropného oleje.

Přesto v Čechách není v oblibě kokos, ale ropa, stejně jako jsou ještě pořád jedinci, kteří se snaží znemožnit dělení odpadu přihazováním např. stavebního odpadu.. V Čechách se už příliš dlouho nepřeje nikomu úspěch. Kdokoli za něčím jde, má nějakou vizi a nějaký cíl, stává se až příliš často terčem zesměšňování, srážení a házení klacků pod nohy. Není to náhoda a něco to o nás vypovídá. Jak dlouho chceme být ještě takoví?

Zverimex

Při krátké návštěvě Zverimexu bylo mi zhlédnout množství živočichů zde uložených k pozdějšímu využití. Deset papoušků v jedné průměrné klícce, patnáct nádherně barevných ptáčků velikosti vrabce v jiné, a dalších pět klecí podobně obsazených, třináct klecí prázdných. Ptáčci vydávali zoufalý řev, ve kterém se mísilo znepokojení s každým příchozím: Který z nás zmizí tentokrát?

Opravdu je to věrný obraz lidstva. Většina lidí křičí o pomoc, i když ne nahlas. Lidské vědomí má úžasnou schopnost vypouštět všechny nezapadající a alarmující jevy. Proto lidé ani neví, jaký řev jejich podvědomí vydává. Křičíme po svobodě, protože se cítíme být v kleci svého vlastního společenského zřízení, zvyků, otroctví, které jsme vnutili celé planetě a spěcháme s ním do vesmíru.

Vesmír samozřejmě odpovídá. Jedna věc – velké přírodní katastrofy – to je odpověď i na to, jak velké množství lidí v různých oblastech chce z této planety pryč. I umělé katastrofy mohou mít podobný důsledek, jak dokládá strašlivý poměr čtyř z pěti Afričanů HIV pozitivních. Druhá věc je daleko horší.

V následující kapitolce nazvané Odveta cituji několik pasáží z brožurky Miltona Williama Coopera, amerického senátora, který zjistil mnoho věcí, se kterými nesouhlasil, a tyto věci sepsal a zveřejnil.

Bystrému oku pak neujde, jak stejné přitahuje stejné, bytosti, které dovedly svou planetu na pokraj zničení a svou rasu k totální sterilitě způsobené nezodpovědnou genetickou manipulací sebe i svého okolí, si vyhledaly sobě rovné podmínky na planetě jiné, nad jejímž obyvatelstvem mají technologicky (a válečnicky) zřetelně navrch. Našli jsme dokonalé zrcadlo naší civilizace.

V tu chvíli se nám jeví naše vlastní pokusy na zvířatech a lidech, kácení pralesů a vykrádání nerostného bohatství Země jako strašlivý, smrtelný hazard. Viz příčinnost.

Odveta

M. W. Cooper doslova píše: „Prezident Eisenhower se setkal s mimozemskými bytostmi a podepsal úmluvu mezi mimozemšťany a USA. V úmluvě byla podmínka, že se mimozemšťané nebudou vměšovat do našich záležitostí a my zase do jejich. My utajíme jejich přítomnost na této Zemi a oni nám předají nové technologie a pomohou nám v našem vědeckém rozvoji. Dále že neuzavřou žádnou úmluvu s žádným jiným státem.

Bude jim umožněn odvoz určitého počtu lidí k lékařskému pozorování pod podmínkou, že tito lidé neutrpí žádnou škodu, budou vráceni na svá původní místa a na nic si nevzpomenou.“

A v další kapitole čteme: „V roce 1955 bylo zřejmé, že mimozemšťané Eisenhowera přelstili a porušili ujednání. Na mnoha místech USA se objevovaly zohavené mrtvoly lidí a zvířat.

Dospělo se k závěru, že mimozemšťané z pomoci tajných společností, čarodějnictví, magie a okultismu i za pomoci církví používali určitý počet lidí k pokusům, což bylo při pozdější konfrontaci potvrzeno. Potvrdilo se rovněž podezření, že spolupracují se SSSR.

Další nemilou okolností bylo, že mimozemšťané začali používat lidi a zvířata jako zdroj pro různé enzymy, hormony a krev, a rovněž pro různé genetické pokusy. Mimozemšťané vysvětlovali, že je to nutné pro jejich přežití. Prohlašovali, že jejich genetická struktura je tak narušena, že se nemohou dále rozmnožovat. Tvrdili, že jestliže se jejich genetická struktura nezlepší, jejich rasa přestane existovat.“

V Cooperově svědectví toho je ovšem daleko víc, pro tento web je ovšem tahle ukázka až dost. Kdo by však chtěl opravdu poznat způsob myšlení mocných tohoto světa, lze tuto knihu než doporučit.

Jak to asi může dopadnout, když se někdo prohlásí za pána tvorstva, koná v tomto smyslu zvěrstva, která nemají obdobu, a pak náhle narazí na silnější verzi sebe sama?


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info