Duchovní styl I

I. díl aneb základní duchovní pravdy v nejjednodušších formulacích.


Základy- Čakry

Čakry jsou energetická centra fungující jako další smysly. Co to znamená? Představte si potrubí, světelný sloup, který spojuje Zemi řekněme pro začátek se Sluncem, přičemž prochází vámi podél páteře jako její prodloužení. Je to ne až tak hmotná obdoba míchy, a má i stejnou, jen možnostmi mnohem širší funkci.

Touto obdobou páteře člověk nabírá jak zemskou tak vesmírnou energii, kteréžto se ve třetí čakře potkávají, mísí, a rozlévají do všech našich těl, která vyživují. Tato energie je všeobsažná, její zdroj nevyčerpatelný a kdo se na něj umí napojit, nemusí již nikdy podstupovat muka závislosti na jiném člověku. Pak lze naše vztahy zakládat na úplně jiných principech, než je snaha doplnit si někým to, co mi chybí.

Fyzické tělo, jak ho zná většina z nás, není jediné, které obýváme, je to tělo, které má ze všech našich těl největší hustotu, a také nejurčitější tvar. O tělech podotknu jen to, že každá dimenze naší existence se dá pojmout jako tělo, tedy máme tělo fyzické, éterické, mentální, emocionální atd.

Dimenze se dají přeložit jako roviny, dimenzované určitým frekvenčním rozsahem. Každá rovina má jinou vibraci, to jest způsob, jakým se v ní pohybují molekuly. Vibrace určuje hustotu jednotlivých dimenzí. Čakry jsou zařízení, energetická centra, slunce umístěná na onom potrubí, každá pracuje s určitým frekvenčním rozsahem, a umožňují nám vnímat, co se děje na jednotlivých rovinách naší existence.

Jsou to naše další smysly, jimi čteme energie, které jsou mimo frekvenční dosah fyzického zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti. Čaker máme ve svém těle sedm, mimo tělo dalších pět, dvanáct čaker je propojeno s dvanácti šroubovicemi DNA. Čakry i šroubovice se vyvíjí současně.

První čakra

První čakra má sídlo tam, kde míváme kostrč, vír energie otevírá směrem dolů. Její vibrace je ze všech čaker nejpomalejší, a energie zpracovávaná touto čakrou nejhutnější. První čakra se týká naší základní identity, toho, kdo jsme a jak žijeme, tedy přežití, má úzkou spojitost s minulostí, s našimi kořeny. Když se objeví nějaký problém, který má příčinu v minulosti, první, co se zablokuje, je funkce první čakry, což je spojení se Zemí, vůle žít na fyzické úrovni, vzrušení ze života, a nejzákladnější sexuální funkce. V téhle době je kladen nepoměrně velký důraz na genitální sex. To je past. Sex jako takový má božské určení, ne rozmnožovací, jak nás učili, ale především jako způsob sdílení celé bytosti s jinou bytostí.

Nástrahy na první čakru se tedy kromě toho, když vám někdo předhazuje to, čeho jste se někdy dopustili, týkají především omezování životních projevů fyzické úrovně. Tak například musíme draze platit za právo na střechu nad hlavou, za právo být zdraví, platíme za to, že žijeme, za to, že si můžeme vydělávat, zdá se, že nezbyla žádná oblast života, za kterou by někdo nemusel platit. Omezení týkající se fyzické existence mají za úkol nahnat všechny, kdož by chtěli něco prožít do práce, z níž ovšem tyje stát.

Nebo třeba dezinformace ohledně možností sexu, všechny druhy lži o tom, že nemůžeme kontrolovat svá těla – třeba ženy věří tvrzení, že nemohou ovlivnit početí, že nad tím nemají žádnou kontrolu, což je nesmysl, který má vzbudit strach při sexu, má podporovat na tomto strachu založený business s antikoncepcí, s pornem, erotickými pomůckami atd. Na každém strachu se dá založit business, proto je pro civilizaci nutné zakládat nové a nové strachy.

I pohlavní nemoci byly uměle vytvořeny. Aids je jedním z výsledků plánů na vypořádání se s přelidněností. Důsledkem je zatím hromadný úhyn obyvatel Afriky, potažmo všech lidí, kteří dají přednost svobodě (bráno přes volný sex) a těch, kteří neprošli vzdělávacím systémem úplného zlomení člověka jako my, dokáží žít s přírodou a myslet samostatně a jsou tudíž nepoužitelní pro plánované zotročení lidstva.

Druhá čakra

Druhá čakra souvisí s tvořivostí a sexualitou, představuje vztahy. Je umístěna v oblasti podbřišku, a otevírá se směrem dopředu. Jaké vztahy představuje? Dá se říct, že vše zjevné, co se v našich vztazích děje, má na svědomí druhá čakra. Tam cítíme ono sladké brnění při zamilování, tam cítíme křeče, když náš milovaný dělá něco jiného, než jsme čekali nebo když nevíme, co zrovna dělá.

Právě tak se nám blokuje druhá čakra, když nejsme ve své kůži, když nad námi někdo spekuluje, když nás někdo pomlouvá, nebo když nás někdo použije, protože ačkoli tohle přináleží jiným čakrám, týká se to vztahů, a bloky pak vznikají nejen na té které čakře, ale i na komunikacích mezi nimi. Obrat má na svědomí tu je použit proto, že druhá čakra resp. druhá šroubovice DNA je to poslední, co nám zbylo po pádu Člověka. Několik tisíc let lidstvo vnímalo celé stvoření přes první dvě čakry, to jest pohledem (filtrem) rozmnožování a přežití. Odtud dodnes trvající neschopnost mnoha lidí podívat se na realitu z více úhlů, neřkuli s nadhledem.

Úder blesku si lidé vykládali různě – hněv boží, války bohů, dnes se výklad omezil na strnulou představu elektrického výboje, který nelze kontrolovat. Je jisté, že nelze kontrolovat něco, čemu nepřiznáte nějaké vědomí. Nepřiznali jsme vědomí přírodě, a tvrdíme, že ji kontrolujeme, no nejpozději výrokem „Jsme páni tvorstva“. Výsledky této lži jsou statisícové ztráty na životech při zemětřeseních atd.

Rozsah zablokování frekvence druhé čakry je skutečně impozantní. Každý pokus o prožitek něčeho jiného než přežití a rozmnožování nutně skončil na nefunkční třetí čakře. V praxi to znamená, že člověk, který má na vybranou mezi sexem a starostmi o rodinu sexuje jak šílený a utrácí tak drahocennou energii. Jeho energie se pohybuje se v první čakře. Když už nemůže, energie se hromadí a za příznivých podmínek se vyšplhá do druhé čakry. Člověk se zamýšlí nad vztahem, nad rodinou, nad dětmi, chce pro ně něco vytvořit, energie stoupá do třetí čakry, narazí na skrytá dramata, se kterými si ale v důsledku nevyvinuté třetí šroubovice nemá jak poradit, o energii přijde a jede se od začátku.

A tohle celé je dáno naší vírou v naši vlastní nemohoucnost.

Třetí čakra

Třetí čakra, solar plexus. Zde spočívá naše vůle, síla a pocity. Je to sídlo éterické energie – brána éterického těla. Toto tělo má mj. tu vlastnost, že jasnovidcům (kterými budeme zakrátko všichni) odhalí to, co je už vytvořeno, ale co ještě nedošlo do fyzické roviny. Bude to pro nás zkratka při tvoření svého nového já. Když je otevřená, pomáhá vnímat a intuitivně prožívat naši cestu životem.

Třetí čakrou vnímáme všechny skryté příčiny věcí, co se týká třeba vztahů, třetí čakra odhalí skrytou výčitku a vůbec přetvářku jakéhokoli typu. Neboli zatímco přímá výčitka míří na druhou čakru, je zjevná a její energie druhé čakře odpovídá, výčitku skrytou za jinými slovy nebo za jiným chováním vnímáme třetí čakrou – protože to je něco, co je sice cítit, ale nedošlo to ještě do fyzické roviny, byť i jen formou slov. Kdokoliv se nás chystá použít, nebo jakkoliv skrytě ovlivnit, můžeme být připraveni, protože třetí čakra nám to brněním ohlásí. Jen si těch signálů všímat.

Všímání si signálů je velmi jednoduché, jejich pravdivá interpretace bude možná ze začátku metodou pokus-omyl a řekni, co's tím myslel(a). Ideální je samozřejmě mít vedle sebe člověka, který s vámi bude spolupracovat. Všímání si signálů z čaker znamená všímat si všeho, co ve vašem těle není doma, ať je to zvláštní pocit, bolest, svědění či brnění. Kdykoliv si něčeho takového všimnete, zaměřte do onoho místa pozornost, a ptejte se (sebe) „Co se děje“. První, co vás pak napadne, je vaše odpověď z vašeho podvědomí. Tímto způsobem velmi rychle zjistíte svou pravdu o sobě.

Čtvrtá čakra

Čtvrtá čakra, duchovní srdce, je uprostřed hrudi cca ve výšce srdce fyzického, se kterým bývá spojována. Čtvrtou čakru blokuje egoismus – vyznávání ohraničeného, izolovaného Já. Je tu sídlo citů (ve významu city = jazyk duše). Spojuje nás se vším živým, s veškerým životem. Drama útočící na čtvrtou čakru je Trpitel, produkující energii soucitu. Je to jediná hra, která se dotýká vyšší čakry. Zastrašovatel – zjevná hrozba dřepí na druhé čakře, Tazatel – skrytá hrozba produkující pocit viny a Rezervovaný, který vytváří pocity marnosti a neuspokojitelnosti okupují čakru třetí.

Z funkční čtvrté čakry vyvěrá soucit – sou-cítění se vším živým kolem nás. Tím je možno se vším živým navázat spojení. Soucit nám umožňuje pochopit a přijmout příčiny a důvody toho, co se kolem nás děje. Pochopení a přijetí nám znemožňuje soudit, tok soucitu nás doslova připraví o úsudek. Úsudek, nebo posuzování je ta past, která způsobuje naši oddělenost od celku.

Zdá se, že tady máme odpověď na to, proč ženy, které nepoměrně častěji milují srdcem než muži, jsou daleko častěji schopné zamilování do člověka, který se jim ani trochu nelíbí. Stejně jako ženy i gayové ví, že muž se zamilovává nejčastěji očima – z 99 procent nepotkáte neupraveného gaye.

Pátá čakra

Pátá čakra je umístěna tam, kde míváme krční jamku. Je ohniskem energií, které nám umožňují formulovat myšlenky a pocity do slov. Není to ovšem jen centrum mluvení. Tady na této úrovni se vytváří představa o nás, tady si definujeme, jací jsme. Tady si doslova vytváříme své příští já. Jak to? Údaje do páté čakry směřují jak z nižších čaker, tak i z těch vyšších. Víme, že slovo tvoří, ne? To, že ho kolikrát neřekneme, je náš problém.

Ze spodních čaker mluví především ženy, jsou zvyklé nahlas prezentovat pravdu o svých pocitech, jsou vychované cítit a nemyslet. Shora z logické šesté čakry zase muži prezentují výsledky svých logických pochodů, jsou vychovaní myslet a nic necítit. Pak si chceme rozumět.

Až budete integrovat obě vibrace, mužskou i ženskou, zjistíte, že se vám v ústech zhmotňují kolikrát rozporuplné věci. Chcete-li mít jasný, jednoduchý a přehledný život, dbejte zaprvé na to, aby vám souhlasily pocity s logikou, a až budete mít jasno v tomhle, tak zadruhé mluvte přesně to, co myslíte. Vycházet při tom můžete ze slova jednoduchý – žijte život v jednom duchu. Duchy zkuste samozřejmě všechny, ale jednoho po druhém, více realit najednou zkoušejte až zvládnete jednu každou realitu zvlášť a budete se v nich orientovat.

Jelikož jak logika, tak pocity jsou manipulovatelné, je na nás, abychom odhodili vše, co nám kdo navykládal, a začali vytvářet, zažívat a následovat své vlastní zkušenosti. Pátá čakra je toho nástrojem. Slova jsou kombinací myšlenky a zvuku. Říkejte své myšlenky nahlas, to co uslyšíte, je vaše nové já. Poslouchejte se. Když se vám nelíbí, co slyšíte, řekněte něco jiného. Vše, co řeknete, se okamžitě začne dít.

Šestá čakra

Šestá čakra je známá jako třetí oko, tedy duchovní zrak. Je pravda, že otevřená šestá čakra aktivuje třetí oko – naši schopnost vidět za hranice tří rozměrů – je to však jen jedna z jejích funkcí. Je umístěna vprostřed čela, a umožňuje nám poskládat si mnohorozměrný obraz z jednotlivých údajů nižších čaker, tak jak jimi vnímáme svou realitu, zde přidáváme možnost energie vidět.

Údaje z nižších čaker ze začátku asi nelze číst najednou. Je to jako mít před sebou stěnu plnou obrazovek, sledujete vždycky jen jednu z nich. Ještě lépe to lze přirovnat k přepínání televizních programů. Lze však snížit dobu vyhodnocování jednotlivých údajů. Zásadní věcí je absolutní důvěra ve svoje vnímání. Totiž, nebyli jsme mnohdy vedeni důvěřovat tomu, co cítíme. Všichni máme (nebo jsme měli) v komunikaci nějaké zvyky, které nám jsou pohodlnější než pohotové vnímání aktuálních energií. Tyto návyky jsou velmi nespolehlivé, matoucí a bude třeba je odstranit.

Teprve po odstranění zvyků z komunikace si totiž můžete vytvořit svou vlastní zkušenost, na jejímž základě vytvoříte novou automatiku, která vám zasadí jednotlivé údaje z nižších čaker do celkového obrazu v čakře šesté strašlivou rychlostí. Této rychlosti dosáhnete odstraněním bloků. Blesk je strašně pomalý ve srovnání s rychlostí neblokované energie. Budete vnímat energii myšlenky druhých ve stejném okamžiku, kdy je tato myšlenka napadne. Protože už umíte číst energie, poznáte bezpečně, co toho druhého napadlo. Budete tak připravení na všechno.

* A co je na tom zrychlení skutečně Božské? * Daleko delší možnost pobytu v Nyní.*

* Jak to? * No protože vaše interpretace jedné verze reality nebude trvat desítky životů, ale pár okamžiků.*

Sedmá čakra

Sedmá čakra je v těle nejvyšší, a poskytuje možnost povznést se nad tělo fyzické a získat nadhled, tolik potřebný k uvědomění si souvislostí mezi údaji z jednotlivých čaker nižších a těch vyšších. Je prostředníkem ke spojení s vyššími čakrami, stimulací částí mozku hraje roli při navazování spojení.

Vyšších čaker je pět, protože prozatím jsme v systému dvanácti. Jejich popis cituji z knihy Poslové úsvitu Barbary Marciniak: „Osmá čakra je v těsné blízkosti vašeho těla – ve vzdálenosti jednoho až několika decimetrů od hlavy. Souvisí s neviditelnými říšemi nacházejícími se mimo vaše tělo. Devátá čakra je za zemskou atmosférou, možná až ve vzdálenosti Měsíce od Země. Spojuje se s vámi jako správce nebo pozorovatel Země.

Desátá čakra zasahuje do vaší sluneční soustavy a nabízí vám přístup ke všemu, co v ní je. Jedenáctá čakra je galaktickou čakrou poskytující informace o vašich místních hvězdných vlivech. Dvanáctá čakra sahá mimo vaši galaxii a umožňuje vám přístup k tomu, co se nachází ve zbývajících částech vesmíru, jak si jej představujete..

Těchto dvanáct center musí být přístupno zevnitř, kde můžete vnímat jim odpovídající údaje a vykládat zážitky v rámci kontextu svého myšlení..“.

Práce s čakrami

Pro všechny čakry platí to, že je třeba si všímat napětí, brnění, píchání i tupé tíhy v oblastech jednotlivých čaker a přiřazovat jednotlivým druhům alarmů ty správné významy.

Celé je to o tom, že si jednou při rozhovoru všimnete, že máte prazvláštní pocit v oblasti břicha. Za půl hodiny po skončení rozhovoru si uvědomíte, že celý rozhovor byla jedna velká výčitka, akorát nebyla vyřčena. Jenže ten člověk už tu není, vy už se nemůžete bránit, a přišli jste o energii, protože jste zahráli skryté drama.

Zároveň však zjistíte, že v momentě, kdy jste přišli na výčitku, polevil onen pocit. Fajn, příště budete rychlejší. Příště ještě rychlejší. Nakonec rozpoznáte výčitku v člověku, ještě než přijde, nebo ještě než zazvoní telefon, a to bude znamenat, že jste se naučili číst energii výčitek.

To je systém práce s čakrami.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info