Duchovní styl I

I. díl aneb základní duchovní pravdy v nejjednodušších formulacích.


Základy- Osobní rozvoj

Osobním rozvojem myslím systematické rozvíjení duchovních aspektů naší existence, dokud se nedostaneme na úroveň rozvoje materiálního, kde jsme dost napřed. To že jsme napřed se projevuje hlavně tím, že všechny doposud objevené technologie jsou zneužívány. Pak následuje objevení závislosti materiálna na duchovnu, ovšem tentokrát z vlastní zkušenosti.

Tři otázky nám pomohly stanovit, kdo jsme, kde se nalézáme a kam jdeme. Ono tedy je možné vyvíjet se jen tak, bezcílně, náhodně – nevědomě, mluví však proti tomu kritický nedostatek času. Porozumění principu duplikace nám pomohlo orientovat se v původnosti našeho chování, pochopení zákona příčiny a následku nám dalo jistotu, že si můžeme řídit svůj život do nejmenších detailů – ovšemže na vlastní riziko :-) Jsme si sobě zkrátka vším, čím potřebujeme – vedoucím, řidičem i odpovědnou osobou.

Na základě, který jsme tímto získali se v této kapitole zabývám tím, jak se dostat z karmické závislosti, to jest vybruslit z kolotoče příčin a následků. O člověku je na mnoha místech psáno, že nemá hranice, které sám neuzná a že je tedy možnostmi roven bohům. No proč to nezkusit? Osobní rozvoj tady chápu jako rozpoznávání a rozpouštění bloků, redefinování filtrů našeho vědomí (posouvání našich hranic a rušení omezení, které jsme si určili, nebo které jsme přijali jako dané). Uvádím tu informace, které vám mohou pomoct vytvořit první výsledky. K výsledkům výraznějším a trvalejším se dá dostat ovšem jen s využitím znalostí a principů obsažených v kapitolách dalších.

Podíváme se tu blíže na to, jak extrahovat příčiny našeho chování z podvědomí, proč to vůbec dělat, a jak šetřit čas pečlivým vybíráním účinných technik z vývojových rituálů.

Energie

První věcí, kterou je třeba pochopit, je energie. Není dobrá, ani špatná. Energie prostě je. Existuje. Naše existence je podmíněna existencí energie. Zasvěcenci tvrdí, že celý vesmír by se okamžitě zhroutil, kdyby Bůh ztratil odvahu. Nebo Bohyně? Zkuste si představit, že by najednou zmizela úplně všechna energie. Víme, že je to naše platforma, duše, která v sobě nese vše, nejen to, co momentálně dokážeme vnímat jako existenci.

Člověk se narodí, a už má energii. Dýchá celým tělem, umí se nadechnout až z paty, a ve své nevinnosti (nezablokovanosti) nepotřebuje jiný zdroj energie než ten, co má tak přirozeně a potravu, která mu umožní růst. Tohle trvá, dokud jej zaprodanci společnosti, kteří jsou shodou okolností jeho rodiči, nepřinutí vzdát se části sebe sama a zapomenout na svou původní celistvost a jedinost. Že o takovém aktu nic nevíte? Je to o tom, udělat z člověka chlapečka nebo holčičku. Každý člověk v sobě má přirozeně zastoupení Boha a Bohyně. A slepci zvaní rodiče nás jednoho každého donutili jeden z těchto principů v sobě zablokovat, a učinit se tak závislými na někom, kdo nám tu energii jakoby dodá. Co jsme ostatně od rodičů zduplikovali jako model vztahu? Vidíme dvě fyzická těla, ale jen jednu energii (dvě srostlé půlky člověka), jak se o tu jednu energii neustále přetahují a přou. A my jsme uvěřili, že je to tak správně. Tohle vám může pomoct porozumět a rozřešit vaše vztahy. *Rozpomeňte se, jak jste Byli, Cítili, Dýchali ještě jako Lidské Bytosti.*

Chápete, jak málo stačí, aby byl člověk bez energie, ovladatelný a závislý? Pár bloků z výchovy. Teď si představte, čemu všemu jsme takhle uvěřili. Co všechno o sobě vlastně nevíme?

Bloky v člověku

Blokem rozumíme ucpání meridiánu, přeneseně pak akci, která k tomu vedla.

Meridiány jsou energetické dráhy v těle, jejich zakončení jsou známy jako akupunkturní body. Jakékoliv nedorozumění, nepochopení čehokoliv v našem životě vede ke vzniku jakéhosi „koku“ na určitém místě určitého meridiánu, kde omezí proudění energie, která si pak hledá jinou cestu.

Časté opakování např. neporozumění ve vztahu může mít katastrofální následky. Meridián se může ucpat úplně, energie hromadící se v jednom místě se dříve nebo později někam vrtne, člověk vybuchne (nebo zkolabuje), v jeho chování se objeví zkrat. Každý zkrat, ale nejen zkrat, signalizuje výskyt nějakého bloku v podvědomí. Všímejte si na sobě všeho zvláštního. Když vás někdo upozorní, že se chováte divně, nehádejte se s ním, ale zjistěte napřed, co je na tom pravdy. Je to strašně důležité.

To však není všechno. Každičký kousíček kteréhokoli meridiánu má svou přesnou spojitost s určitým orgánem fyzického těla. Co se asi stane, když budeme dlouhodobě přetěžovat nějaký orgán? Asi nebude rád, a pravděpodobně nám dá vědět..

To znamená, že absolutně všechny nemoci jsou psychického původu. Bez jakékoli výjimky! Nalezení příčiny vede k pochopení. A je to pochopení toho, co se stalo, co dokáže rozpustit jakýkoli blok, a je to tvůrčí postup odstraňování bloků v myšlenkách, slovech a činech, kterým můžeme odstranit příčinu naší nemoci na třech úrovních tvoření, to jest provést uzdravení v mentální, slovní i fyzické rovině. Ve fyzické rovině se může objevit zádrhel u lidí, kteří natolik uvěřili ve svou nemoc, že si ji udržují i po odstranění bloku myšlenkovým návykem.

Čistá minulost

Čistá minulost – náš první větší cíl, znamená mít čisté podvědomí, tedy rozpustit bloky, což samo o sobě předpokládá pochopení spousty principů a vesmírných zákonů, jednání na základě toho, co už víme, a přístup k životu s čistou myslí, stejně nevinnou, jako je mysl dítěte. Takhle to vypadá, že je těch podmínek příliš mnoho, není to tak, většina toho se děje samočinně na základě poctivého a upřímného sebezkoumání. Nezůstanete ani bez motivace, protože už po rozpuštění prvního bloku zažijete jednotu, návrat domů. Budete vědět, že jste doma, a budete vědět i to, že jednou tam zůstanete.

Poctivým a upřímným sebezkoumáním myslím to, že budete sledovat svůj život, a budete donekonečna vznášet otázku „Proč?“ na všechno, co vám není jasné. Jedná se úplně především o kompenzaci těch otázek, které nám rodiče neuměli nebo nechtěli vysvětlit v době, kdy jsme se ptali, a těch otázek, na které jsme dostali ironickou nebo sarkastickou odpověď. Tyto odpovědi mají společnou jednu věc: v člověku se neotevře průchod (pochopení), a nejen že otázka zůstává, ale přidávají se k ní další – „Co ten rodič tím vlastně myslel, a proč se tomu všichni smáli?“ – tedy vznikne blok.

Pro sebedotazování platí pravidla komunikace, tady jen podotknu, že vše, co potřebujete vědět, máte v sobě, a jediné co potřebujete je přijmout toto tvrzení jako fakt. *Vím vše, co potřebuji.* Úleva? Bude jich víc!

*Představte si tu lehkost bytí, které není zatížené minulostí..*

Reiki

Všeobecně práce s vesmírnou energií. Vesmírnou proto, že tato energie je všeobsažná, celistvá, rozpouští energetické bloky a účelům reiki tedy poslouží nepoměrně lépe, než osobní energie kohokoliv z nás. Účelem reiki je harmonizace jak celého aurického pole, tak jednotlivých čaker, nebo orgánů.

Jak funguje reiki? Dalo by se říct, že se člověk předně vůbec zpřístupní myšlence, že přes něj bude protékat vesmírná energie. Další akcí už je samotný průtok. Člověk se soustředí na představu, že do něj temenem vstupuje proud energie, který se v určitém místě mezi čtvrtou a pátou čakrou rozděluje, proudí rukama a vystupuje dlaněmi ven. Dlaně intuitivně přikládáme na čakry, které spolu nekomunikují, držíme tak dlouho, dokud neucítíme, že energie čakrami volně protéká. Reiki na dálku probíhá tak, že dáme ruce dlaněmi k sobě, mezi nimi si představíme cílový objekt, no a spustíme :-)

Reiki používáme jako geniální prostředek rychlé úlevy v případě, kdy je člověku tak zle, že není schopen na sobě pracovat, a pak jako podpůrný proces pro řadu dalších metod obnovy člověka, jako podpůrný prostředek pro růst rostlin, energizaci a harmonizaci vody atd.

Reiki neodstraňují příčinu problému, ale pouze zmírňují následky. Proto všechny zmínky o léčení nebo dokonce uzdravování za použití reiki jsou bláboly, a v těch horších případech špatný marketing. Hraní si na léčitele vás v takovém případě může přivést až do sekty typu „Klub Reikařů“..

Kineziologie

Jeden z oficiálních způsobů získávání informací z podvědomí. Oficiální tady znamená dokumentovatelný poznáním, ke kterému už se dopracovala oficiální věda, což s sebou pochopitelně nese řadu úplně zbytečných úkonů, na druhou stranu díky těmto zbytečným úkonům může kineziologii dělat téměř kdokoliv. Mezi zbytečné úkony v kineziologii řadím otrocké zjišťování odpovědí typu ano-ne na otázky, kdy vznikl problém. Je to trochu jako práce s kyvadélkem, s tím, že místo kyvadélka se domluvíme s člověkem, že při odpovědi Ano je ruka zaťatá, při Ne je volná. Jestli ano, nebo ne zjišťujeme tím, že do ruky šťouchneme. Spolehlivé, avšak zbytečné pro všechny, kdo mají trochu citu a umí pozorovat.

Na kineziologii je zásadní záležitostí tzv. Frontálně-Okcipitální držení – jedna dlaň na hlavu na čelo, druhá naproti. Tohle držení donutí obě hemisféry spolupracovat, a první, co začnou dělat, je vydávat všechno, co jim v té spolupráci překáží, to jest vaše bloky. Pokud se při F-O držení soustředíte na problém a začnete mluvit, dozvíte se o něm úplně všechno. Mluvit začněte, ať vás napadá cokoliv. Všechno je potřeba říct, protože všechna slova, která při tomto držení půjdou ven, jsou něco jako zátky v lahvi s džinem, kdy láhev je váš meridián a džin energie, která nemůže proudit tudy, kudy by normálně proudila. V momentě, kdy vyletí poslední špunt, džin je venku, a proudící energie vám postupně přerovná (přehodnotí) teď už bývalý problém. Z vaší hlavy se ozve cvaknutí, a ústa vyloudí „Ahaáááá“ :-) Dokud se tohle nestane, nedošlo vám, v čem problém spočíval. Může se ale stát, že vám to dojde třeba po týdnu, bloky se většinou prolínají, a může chvíli trvat, než si celé to „nové“ pojetí „sedne“.

Kineziologické sezení vám výrazně podpoří spoluužití Bachovy květinové terapie, Reiki, a akupresurního propojování meridiánů. Na posledně jmenované existují cvičení, která bohužel nemám.

Regrese

Regrese je návrat zpět. Opět používáme pro vytahování podvědomých příčin našich problémů na světlo vědomí. Rozeznáváme regresi hypnotickou a vědomou. Když uslyšíte někde o hypnóze, utíkejte, jak umíte nejrychleji, vědomou však nelze než doporučit. Hypnotická regrese má obrovskou nevýhodu, a to je to, že stačí jakákoliv boční myšlenka nebo třeba aby oblíbená regresátorova kočička převrhla mističku, a vy máte další blok, a ne zrovna malý. V hypnóze je člověk extrémně vnímavý a zranitelný.

Ve vědomé regresi se všechno odehrává při vašem vědomí, jde o sledování filmu, o vymýšlení pravdivých příběhů, které vám pomohou zorientovat se v dnešním problému. Pro tzv. autoregresi platí úplně stejná pravidla. Upozorňuji, že není třeba vracet se do minulých životů, všechno, co potřebujete vědět, se již projevilo ve vašem dětství. Jinak regrese určitě ano! Asi takhle:

U regresí používáme F-O držení, protože dává nejrychlejší výsledky. F-O se dá dělat fyzicky, a nebo potom, až víte, o co jde, totiž jak se na člověka soustředit, stačí mentálně. Oba způsoby F-O výrazně podpoří reiki, a to nejen přísunem energie, ale hlavně vám dodají neosobní přístup. Přístup pozorovatele je tady jaksi ze všeho nejdůležitější. V momentě, kdy se místo sledování filmu o své minulosti ponoříte do děje, můžete to zabalit, protože v ten moment opakujete to, co vedlo ke vzniku vašeho bloku. Pokud tímhle způsobem někomu pomáháte, sledujte jeho příběh, a ptejte se ho na všechno, co nezapadá. Ten dotyčný musí ze sebe dostat všechno, a všechno musí dávat smysl.

Kineziologie i regrese nejsou o tom, že si na něco vzpomenete. Vždycky si vzpomenete na to, co potřebujete. Účinky obou metod začínají ve chvíli, kdy slyšíte, co jste si vzpomněli.

Vědomí

Vědomí se otvírá úměrně tomu, jak volně dokáže energie proudit. Energie je nositelkou informací. Když energie kvůli bloku nemůže proudit tudy, kudy má, hledá si jinou cestu. Kdo hledá, najde. Pokud si energie najde jinou cestu, než má mít, informace, které se nám dostávají nabírají zkreslení a odchylují se pravdě.. A protože žijeme to, co myslíme, platí to, že většina z nás žije to, co není.

Proto lze doporučit každému, aby se rozhodl pro pravdu jako cíl. Toto rozhodnutí vás povede, začnete vytvářet situace-příležitosti, kde se ukáže, že pravda je někde jinde, a ukáže se také kudy jít jinudy. Nezapomeňte, že každý máme nějakou karmu, a ne všechny cesty povedou nutně hned k pravdě. Některé holt povedou ke karmickým zážitkům, ze kterých ale se můžete dostat výlučně objevením a uznáním své pravdy.

Pokud byste rádi prošli tímto obdobím co nejrychleji, což mohu jenom doporučit, rozhodněte se urychlit svůj vývoj, a buďte připraveni. Začnou se dít věci. Připravte se, že se budou objevovat staré výzvy, staré problémy, náročné situace jedna za druhou, budou se hlásit bloky, bolavá místa, v podstatě všechno, co nezapadá do vašeho nového programu, Pravdy. Rozhodnutí definitivně poznat pravdu vás provede vaším vývojem bez zbytečných zacházek a trápení. To, co by trvalo deset životů, může trvat měsíc. Takže kdo dává přednost krátké silnější bolesti před dlouhodobým trápením, udělejte to. Vyplatí se to.

Vědomí je něco, čemu se prostě otevřete. Vědomí je. Existuje. Vy jste také vědomí. Jste. Existujete. Tím že se otevřete vědomí, otevřete sebe sobě. Jste tím, čemu jste se otevřeli. To, čemu se otevřete, je nutné si představit. Buďte velkorysí při vytváření své představy. Stanete se jí.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info